Tag: chăm sóc toàn diện cho trẻ em

4 Bộ ký kết phối hợp cùng chăm sóc toàn diện cho trẻ em

4 Bộ ký kết phối hợp cùng chăm sóc toàn diện cho trẻ em

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Các Bộ: LĐ-TB&XH, GD&ĐT, VH-TT&DL, Y tế ký Quy chế phối hợp...