Tag: chất độc màu da cam

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn 50 năm, người Việt Nam vẫn chịu hậu quả của chiến tranh

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn...

Đây là nội dung quan trọng được Đại sứ George Moose, Phó Chủ tịch Viện Hoà bình...

CỰU BINH MỸ CHUCK SEARCY: Chưa dừng lại cho đến khi công lý được thi hành

CỰU BINH MỸ CHUCK SEARCY: Chưa dừng lại cho đến khi công...

Sau khi một tòa án ở Pháp bác bỏ vụ kiện của bà Trần Tố Nga đòi công lý cho các...