Tag: chất lượng cuộc sống

Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ

Nâng vị thế cho lao động nữ vùng dân tộc thiểu sổ

Nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, phụ nữ dân tộc thiểu số phải đối diện...

Đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi

Đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống...

Ngày 29/11, tại TP.HCM, Viện Khoa học Lao động và Xã hội - ILSSA tổ chức Hội thảo...