Tag: chế độ cho phạm nhân

Thay đổi chế độ ăn, mặc và tư trang của phạm nhân từ 25/12

Thay đổi chế độ ăn, mặc và tư trang của phạm nhân từ 25/12

Nghị định 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành...