Tag: chế độ ốm đau

Trên 1,5 triệu người đã được hưởng chế độ ốm đau do mắc Covid-19

Trên 1,5 triệu người đã được hưởng chế độ ốm đau do mắc...

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, đến cuối tháng 4/2022, trên 1,45 triệu người đã...