Tag: chi phí

Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ nạn nhân buôn người, người cai nghiện tự nguyện

Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ nạn nhân buôn người, người...

Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khóa IX đã thông qua...