Tag: chi phí xét nghiệm COVID-19

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo bảo hiểm y tế

Hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo bảo...

Đối tượng được thanh toán bảo hiểm y tế là các trường hợp đến khám và người bệnh...