Tag: chỉ số chất lượng sống

Việt Nam tăng 39 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới

Việt Nam tăng 39 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số chất lượng...

Việt Nam xếp vị trí 62 trên tổng số 165 quốc gia theo báo cáo xếp hạng "chỉ số chất...