Tag: Chỉ số phát triển

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng vượt bậc

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tăng vượt bậc

Ngày 16/12 vừa qua tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại...