Tag: Chỉ thị 16/CT-TTg

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân lao động

Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống của công nhân...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững,...