Tag: Chỉ thị số 06/CT-TTg

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh an toàn, nghiêm túc, minh bạch, chất lượng

Tổ chức thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh an toàn, nghiêm...

Ngày 27/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo,...