Tag: chỉ tiêu tuyển dụng

Hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng dành cho lao động hồi hương từ Hàn Quốc, Nhật Bản

Hơn 1.000 chỉ tiêu tuyển dụng dành cho lao động hồi hương...

Ngày 21/7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB&XH Hà Nội) sẽ tổ chức Phiên...