Tag: Chiến lược công tác dân tộc

Tiến tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tiến tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1818/QĐ-BVHTTDL, ban hành Chương...

Hà Nội: Dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi Thủ đô

Hà Nội: Dành nhiều nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân...

Sáng ngày 12/7, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6...

Phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào dân...

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022...