Tag: Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam

Phấn đấu 100% địa phương có mô hình ứng phó với bạo lực gia đình

Phấn đấu 100% địa phương có mô hình ứng phó với bạo lực...

Đây là một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến...

Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Xây dựng Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm...

Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1163/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Chiến...