Tag: chiến tranh

Lao động về nước trước hạn do dịch bệnh hoặc chiến tranh được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng

Lao động về nước trước hạn do dịch bệnh hoặc chiến tranh...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định mới về hoạt động, quản lý và các mức...

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn 50 năm, người Việt Nam vẫn chịu hậu quả của chiến tranh

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn...

Đây là nội dung quan trọng được Đại sứ George Moose, Phó Chủ tịch Viện Hoà bình...

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Quyền của trẻ em bị xem thường trong chiến tranh

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Quyền của trẻ em bị xem thường...

Ngày 28/6, phát biểu trong cuộc thảo luận mở trực tuyến cấp cao của Hội đồng Bảo...

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình là điều kiện tiên quyết để bảo vệ trẻ em

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Chấm dứt chiến...

Ngày 28/6, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tham dự và phát biểu tại Phiên...