Tag: chiến tranh

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn 50 năm, người Việt Nam vẫn chịu hậu quả của chiến tranh

PHÓ CHỦ TỊCH VIỆN HOÀ BÌNH HOA KỲ GEORGE MOOSE: Sau hơn...

Đây là nội dung quan trọng được Đại sứ George Moose, Phó Chủ tịch Viện Hoà bình...

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Quyền của trẻ em bị xem thường trong chiến tranh

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Quyền của trẻ em bị xem thường...

Ngày 28/6, phát biểu trong cuộc thảo luận mở trực tuyến cấp cao của Hội đồng Bảo...

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình là điều kiện tiên quyết để bảo vệ trẻ em

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Chấm dứt chiến...

Ngày 28/6, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã tham dự và phát biểu tại Phiên...