Tag: ChildCare Vietnam

ChildCare Vietnam tài trợ hơn 1,6 tỷ đồng chăm sóc trẻ khuyết tật ở Phú Ninh (Quảng Nam)

ChildCare Vietnam tài trợ hơn 1,6 tỷ đồng chăm sóc trẻ...

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt khoản viện trợ Dự án chăm sóc trẻ khuyết tật huyện...