Tag: Chính phủ Australia

Hơn 160 tỷ đồng hỗ trợ Việt Nam xóa bỏ bạo lực với phụ nữ, trẻ em

Hơn 160 tỷ đồng hỗ trợ Việt Nam xóa bỏ bạo lực với phụ...

Ngày 24/5, Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và các cơ quan của Liên hợp quốc...