Tag: chính sách dân tộc thiểu số

Triển khai tốt các chính sách dân tộc thiểu số

Triển khai tốt các chính sách dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Phiên họp toàn thể lần thứ...