Tag: chính sách giảm nghèo

Cộng đồng người Hoa cùng chung tay thực hiện chính sách giảm nghèo

Cộng đồng người Hoa cùng chung tay thực hiện chính sách...

Những năm gần đây, cộng đồng người Hoa trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã thực hiện tốt...

Chính sách giảm nghèo tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản

Chính sách giảm nghèo tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ các...

Hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo đã tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo,...