Tag: chính sách lao động

Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm hướng tới việc làm bền vững tại Việt Nam

Lồng ghép giới trong các chính sách lao động và việc làm...

Ngày 19/04/2022, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với...