Tag: chính sách miễn

Xem xét, quyết định không thu học phí thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh

Xem xét, quyết định không thu học phí thuộc vùng bị thiên...

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ...