Tag: chính sách tín dụng

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận chính sách tín dụng...

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nguồn vốn cho vay hộ cận nghèo, hộ...