Tag: chính sách xã hội

Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn ủy thác giúp người nghèo và các đối tượng chính sách

Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn ủy thác giúp người nghèo và...

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, thành phố Hà Nội sẽ bổ sung nguồn vốn ngân sách...

Điểm tựa nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam

Điểm tựa nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam

Trong các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, đối tượng hộ nghèo...