Tag: chính sách xã hội

Lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển

Lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển

“Cần tiếp tục lấy con người là trung tâm của quá trình phát triển. Xác định đầu...

Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn ủy thác giúp người nghèo và các đối tượng chính sách

Hà Nội giao 650 tỷ đồng vốn ủy thác giúp người nghèo và...

Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội, thành phố Hà Nội sẽ bổ sung nguồn vốn ngân sách...