Tag: chợ nhân đạo

Thanh Hoá tổ chức được 8 phiên “Chợ nhân đạo” giúp người nghèo

Thanh Hoá tổ chức được 8 phiên “Chợ nhân đạo” giúp người...

Mô hình “Chợ nhân đạo” được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm 2020...