Tag: chống bạo lực gia đình

Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sẽ được Quốc hội tiến hành thông qua vào tháng 10/2022

Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) sẽ được...

Ngày 27/7, Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều...

Nhiều ý kiến đóng góp cho Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Nhiều ý kiến đóng góp cho Luật Phòng, chống bạo lực gia...

Ngày 15/7, tại Hà Nội – Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp...

Xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Xây dựng Đề án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình năm 2021 được Bộ Văn...