Tag: chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Các biện pháp bảo vệ trẻ em cần được quy định ở mức độ cao hơn và sớm hơn

Các biện pháp bảo vệ trẻ em cần được quy định ở mức độ...

Đại biểu Quốc hội Bùi Sỹ Hoàn (Đoàn Hải Dương) bày tỏ nhất trí với việc tiếp tục...

Cần làm rõ hơn một số quy định về hành vi bạo lực gia đình

Cần làm rõ hơn một số quy định về hành vi bạo lực gia đình

Thảo luận tại trường, các đại biểu Quốc hội tán thành cao với Tờ trình và Báo cáo...