Tag: chống đuối nước trẻ em

Cần cụ thể hoá các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

Cần cụ thể hoá các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ...

Ngày 10/5, thực hiện Công điện số 398/CĐ-CP ngày 02/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ...