Tag: chống ma túy

Thiếu hiểu biết và kỹ năng - lý do khiến giới trẻ sa chân vào ‘vũng lầy’ ma túy

Thiếu hiểu biết và kỹ năng - lý do khiến giới trẻ sa chân...

“Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn ao ước rằng, giá như ngày ấy chúng tôi được học...

Tuyên truyền phòng chống ma túy trong nhà trường chưa đồng bộ, hiệu quả

Tuyên truyền phòng chống ma túy trong nhà trường chưa đồng...

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng trên thực tế công tác tuyên truyền phòng, chống...