Tag: chống mại dâm

Phấn đấu đưa dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng đến với 60% người bán dâm

Phấn đấu đưa dịch vụ hỗ trợ xã hội, hòa nhập cộng đồng...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã ban hành Quyết định số 808/QĐ-LĐTBXH...