Tag: chống mua bán người

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mua bán người giai...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn...

Lai Châu: Tăng cường tư vấn pháp luật  phòng, chống mua bán người

Lai Châu: Tăng cường tư vấn pháp luật phòng, chống mua...

Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã tổ chức Cuộc họp chia sẻ kiến thức và kỹ...