Tag: chống mua bán người

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người

Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh...

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống mua bán người giai...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn...

Lai Châu: Tăng cường tư vấn pháp luật  phòng, chống mua bán người

Lai Châu: Tăng cường tư vấn pháp luật phòng, chống mua...

Vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã tổ chức Cuộc họp chia sẻ kiến thức và kỹ...