Tag: chống tai nạn

Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn,...

Để bảo vệ an toàn cho trẻ em trên địa bàn thành phố, giảm thiểu tối đa tình trạng...