Tag: chống thông tin xấu độc

Công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc của Thái Nguyên ngày càng nâng cao hiệu quả và tính sắc bén

Công tác đấu tranh chống thông tin xấu độc của Thái Nguyên...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công...

Trà Vinh tạo sức đề kháng để cán bộ, Đảng viên và nhân dân trước thông tin xấu độc

Trà Vinh tạo sức đề kháng để cán bộ, Đảng viên và nhân...

Với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” theo tinh thần Chỉ thị 24 của Ban Thường...