Tag: chống xâm hại trẻ em

Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh

Trang bị kỹ năng chống xâm hại trẻ em cho 515 học sinh

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Sở Giáo dục và...

Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống...

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14...