Tag: Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh

Kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động ảnh hưởng Covid-19

Kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,...

Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, trước thực trạng dịch bệnh có...