Tag: chủ tàu cá khai thác vùng biển xa

Quảng Bình hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho chủ tàu cá khai thác vùng biển xa

Quảng Bình hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho chủ tàu cá khai thác...

Ngày 16/8, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 2219/QĐ-UBND về việc trích...