Tag: Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học giả thế giới quan tâm đến tư tưởng chống phân biệt chủng tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học giả thế giới quan tâm đến tư tưởng chống phân biệt...

Hiệp hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) vừa tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Hồ Chí...

Cuộc thi cho thiếu nhi tìm hiểu, thể hiện lòng kính yêu Bác Hồ

Cuộc thi cho thiếu nhi tìm hiểu, thể hiện lòng kính yêu...

Cuộc thi là dịp để thiếu nhi Việt Nam tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp...

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong cuộc sống

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những cống hiến, đóng...