Tag: Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Việt Nam lần thứ 2 làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an: Ba chủ đề, một mục tiêu

Việt Nam lần thứ 2 làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an: Ba chủ...

Trong lần thứ hai Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (tháng 4/2021),...