Tag: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến

Đại đoàn kết là truyền thống, tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam

Đại đoàn kết là truyền thống, tài sản vô giá của dân tộc...

Trong không khí của những Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Bí thư Trung ương...