Tag: chữa bệnh (sửa đổi)

Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Chiều 9/1, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Khám...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn An: Cần quy định rõ chế độ đãi ngộ để ghi nhận công lao của lực lượng y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn An: Cần quy định rõ chế độ...

Đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), đại biểu Nguyễn...

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định...

Trong phiên họp chiều 25/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đọc...