Tag: chùa Giác Ngộ

TP. HCM: Trưng bày 400 bức tranh của trẻ em yếu thế tại chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Giác Ngộ

TP. HCM: Trưng bày 400 bức tranh của trẻ em yếu thế tại...

400 bức tranh của các em mắc ung thư, bệnh hiểm nghèo, trẻ khuyết tật, tự kỷ, trẻ...