Tag: chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia

Đánh giá cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia: Tạo điều kiện cho người lao động học tập suốt đời và nâng cao trình độ kỹ năng

Đánh giá cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia: Tạo điều...

Ngày 24/11 tại Hải Phòng, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Tổng cục GDNN...