Tag: Chương trình Giảm nghèo bền vững

TP.HCM chi hơn 8.600 tỷ đồng thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững

TP.HCM chi hơn 8.600 tỷ đồng thực hiện Chương trình Giảm...

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm...