Tag: chương trình giáo dục

Sẽ triển khai giáo dục về quyền con người trong nhà trường

Sẽ triển khai giáo dục về quyền con người trong nhà trường

Chiều 19/10, hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện “Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ...

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục...