Tag: Chương trình hành động

Công tác truyền thông thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa được quan tâm

Công tác truyền thông thực hiện Luật Trẻ em, quyền trẻ...

Vừa qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo đánh giá...