Tag: chương trình hòa nhạc

Chương trình hòa nhạc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Chương trình hòa nhạc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới

Tối 10/12, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA)...