Tag: Chương trình MTQG

Nghệ An được phân bổ hơn 1.180 tỷ đồng cho các Chương trình MTQG của năm 2023

Nghệ An được phân bổ hơn 1.180 tỷ đồng cho các Chương trình...

Thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện lồng ghép các Chương trình MTQG,...