Tag: chương trình mục tiêu quốc gia

Thừa Thiên Huế: Gần 1.864 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025

Thừa Thiên Huế: Gần 1.864 tỷ đồng thực hiện 3 chương trình...

Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã phê duyệt 3 chương trình mục tiêu quốc gia...

Phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng cho 3 chương trình mục tiêu...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 517/NQ-UBTVQH15 về...