Tag: Chương trình nghị sự Davo

Công bằng vaccine Covid-19: Con đường ngắn nhất chuyển từ đại dịch sang bệnh đặc hữu

Công bằng vaccine Covid-19: Con đường ngắn nhất chuyển...

Tại Chương trình nghị sự Davos diễn ra theo hình thức trực tuyến, các chuyên gia...