Tag: Chương trình phục hồi kinh tế

Bộ Xây dựng chính thức đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng chính thức đề xuất gói tín dụng 65.000 tỷ đồng...

Ngày 28/10, Bộ Xây dựng đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về gói tín dụng 65.000 tỷ...