Tag: Chương trình VJEPA

Chương trình VJEPA: Cơ hội cho điều dưỡng làm việc lâu dài ở Nhật Bản

Chương trình VJEPA: Cơ hội cho điều dưỡng làm việc lâu...

Tỷ lệ thi đỗ chứng chỉ y tế quốc gia Nhật Bản ngay trong lần thi đầu tiên của các...